Blog: Asbestinventarisatie, is jouw gebouw asbestvrij?

Posted by Frank Van Haudt On 8 oktober 2019 om 07:30

#asbest, #asbestinventarisatie

Nieuwsbrief 600 400

 

Wat komt er kijken bij een asbestinventarisatie en is een dergelijk onderzoek verplicht? Ja, elke werkgever is verplicht in het bezit te zijn van een actuele asbestinventaris van de bedrijfsgebouwen. Die inventaris wordt opgesteld door een Asbestdeskundige en toont aan waar er zich asbest bevindt in het gebouw en welke maatregelen ertegen genomen moeten worden.

Asbest is een natuurlijk mineraal en heeft een bijzonder duurzaam karakter. Daardoor groeide het in korte tijd uit tot een uitermate populair gebruiksmateriaal. De industrialisering aan het eind van de 19de eeuw zorgde ervoor dat deze stof op grote schaal gebruikt kon worden. Haar eigenschappen maakten van asbest het ideale product om te gebruiken in bouwprojecten en installaties.  

 

Gevaar!

Pas later ontdekte men dat het asbeststof voor ernstige gezondheidsschade kon zorgen, vooral aan de longen waar de schade kan leiden tot asbestose (asbeststoflong) en longkanker. Het duurt namelijk tientallen jaren voordat men ziektesymptomen ten gevolge van inademen van asbest opmerkt, de zogenaamde incubatietijd.

Sinds 1998 is daarom het gebruik, de productie en het op de markt brengen van asbesthoudende producten verboden in België. Hoewel er dus al meer dan 20 jaar geen nieuwe meer bij komen, zijn heel veel van de oude asbestproducten wel nog steeds aanwezig. Ongelooflijk maar waar, in sommige werelddelen wordt heden nog steeds asbest ontgonnen uit de plaatselijke asbestmijnen, zoals in Rusland (in het stadje Asbest), China, Brazilië en Kazachstan.

 

Asbest lokaliseren en behandelen

“Onze wetgever verplicht werkgevers om een asbestbeheersplan op te stellen. Men moet m.a.w. bepalen welke asbesthoudende bouwmaterialen men zal verwijderen binnen een bepaalde termijn,” aldus Frank Van Haudt, Asbestdeskundige bij VEKMO (MACOBO Group). “Daarom is het noodzakelijk om eerst te weten te komen waar het asbest zich precies ophoudt in het gebouw en vooral in welke staat het zich dan bevindt. Daarvoor is de asbestinventaris in het leven geroepen. Die is voorlopig enkel verplicht voor gebouwen waar werknemers in tewerkgesteld worden. In de toekomst zal echter iedere gebouweigenaar verplicht zijn een geldige asbestinventaris te bezitten.“

Het doel van die asbestinventaris is het volledig in kaart brengen, kwantificeren en inschatten van het aanwezige gezondheidsrisico van alle asbesthoudende producten aanwezig in het gebouw. In een goede inventaris wordt er tevens een gepaste behandelingsmethode voorgesteld.

Als het gebouw in gebruik blijft, voert de Asbestdeskundige een visueel onderzoek uit en neemt zo nodig stalen van de verdachte materialen, die door het erkend labo worden onderzocht. Ter voorbereiding van verbouwings- of sloopwerken wordt een destructief onderzoek uitgevoerd. Daarbij zal de deskundige ook de verborgen asbestproducten opzoeken, uiteraard steeds volgens de regels van de kunst en met de nodige beschermingsmiddelen.

 

Frank Van Haudt
Asbestdeskundige & Veiligheidsadviseur niv. A
frank.vanhaudt@vekmo.be

Wij hebben een fulltime team ter uwer beschikking voor de asbestinventarisatie, -advies, -opleiding en begeleiding van asbestsaneringen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op met Frank Van Haudt, Asbestdeskundige & Veiligheidsadviseur niv. A bij VEKMO (MACOBO Group), op +32 16 14 09 29 of frank.vanhaudt@vekmo.be.